Druskininkų Žinia

Druskininkų miesto renginiai, pramogos ir naujienos

2016 m. Lietuvos muziejų kelio 5 naujienlaiškis

Aukštaitijos regione vingiuojantis „Lietuvos muziejų kelias“ lankytojams pristato parodas, įvairiomis formomis atskleidžiančias dvarų kultūrą ir jos atspindžius. Beveik kiekviename Lietuvos dvare būta šeimos narių, giminaičių, giminės pradininkų ir garsiausių narių portretų. Giminės portretai ilgainiui tapo ne tik reprezentacijos, atminties apie protėvius išsaugojimo, bet ir intymesnių asmeninių jausmų išraiška. Istorinių permainų metais Lietuvos dvarų portretų rinkiniai buvo išblaškyti. Daug meniniu požiūriu vertingiausių portretų buvo išvežta į užsienį. Į Lietuvos muziejus pateko tik nedideli rinkinių fragmentai. Lietuvos dailės muziejus parengė pirmą platesnį Lietuvos dvaruose buvusių giminių portretų pristatymą-parodą, kur daugelis kūrinių rodoma pirmą kartą.

Rokiškio krašto muziejus kviečia į istorinių fotografijų parodą, apžvelgiančią grafų Tyzenhauzų ir Pšezdzieckių gyvenimo atspindžius. Ukmergės kraštotyros muziejus virtualiai pristato Vaitkuškio dvaro istoriją. Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejuje lankytojai gali išvysti kunigaikščių Oginskių giminės išlikusią meno kolekcijos dalį. Maironio lietuvių literatūros muziejus apžvelgia Gabrielės Petkevičiaitės-Bitės gyvenimą ir veiklą Puziniškio dvare. Kauno miesto muziejus kviečia apžiūrėti akvarelių parodą apie vidurio Lietuvos dvarus. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje lankytojai daugiau sužinos apie dvarų teatrus, Biržų krašto muziejuje „Sėla“ išvys Radvilų portretus.

Leistis į nemokamas šeštadienines ekskursijas po Raudondvario grafų Tiškevičių dvarą kviečia Kauno rajono muziejus.

Aukštaitijos regione Lietuvos muziejų kelio renginiai tęsis iki liepos 24 d.

 „Lietuvos muziejų kelio“ renginių programa Aukštaitijos regione:

Liepos 14 d. 16 val.

Lietuvos dailės muziejaus Vilniaus paveikslų galerija, Didžioji g. 4, Vilnius, tel. (8 5) 212 4258.

Šešiose galerijos salėse eksponuojama paroda „Portretai dvarų kolekcijose“ pristato per 150 Lietuvos dvaruose buvusių portretų, vaizduojančių Tiškevičių, Pliaterių, Oginskių, Karpių, Zubovų, Riomerių, Burbų, Skirmantų, Šemetų, Jelenskių, Šiukštų ir kt. giminių atstovus. Daugelis jų eksponuojami pirmą kartą.

Parodą atidarys Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus pavaduotoja mokslui Laima Bialopetravičienė ir parodos kuratorė Dalia Tarandaitė. Ištraukas iš Šatrijos Raganos apysakos „Sename dvare“ skaitys Janina Pranaitytė, o dvarų salonuose skambėjusius romantikų kūrinius atliks pianistė Elina Maslakova. Paroda veiks iki spalio 16 d.

Liepos 16, 23 d. 15 val.

Kauno rajono muziejaus Raudondvario dvaras, Pilies takas 1, Raudondvaris, Kauno raj., (837) 548254.

Ekskursijos „Kelionė po Raudondvario grafų Tiškevičių dvarą“ metu supažindinama su Raudondvario dvaro aukso amžiumi – XIX–XX a. pradžia – grafų Tiškevičių valdymo laikotarpiu, visa dvaro istorija ir jo valdytojais, atskleidžiamos architektūrinės vertingosios statinių ypatybės, parodomi išlikę ir atkurti želdiniai XIX a. dvarą  pavertę  Lietuvos kraštovaizdžio perlu. Ekskursijas ves į Raudondvario dvaro istoriją įsigilinę asmenys: muziejininkai Zita Nekrošytė, Andrius Marcinkevičius arba Kauno rajono muziejaus direktorius Zigmas Kalesinskas. Ekskursijų pradžia – prie dvaro rūmų. Būtina registracija el. paštu [email protected] arba tel. 8 37 449601.

Liepos 16 d. 12 val.

Rokiškio krašto muziejus, Tyzenhauzų g. 5, Rokiškis, tel. (8 458) 315 12.

Istorinių fotografijų parodos „Grafų Tyzenhauzų ir Pšezdzieckių gyvenimo atspindžiai“ iš Rokiškio dvaro archyvo atidarymas. Paroda veiks iki metų pabaigos.

Birželio 20 d. – liepos 24 d.

Ukmergės kraštotyros muziejaus svetainė www.ukmergesmuziejus.lt

Virtuali paroda „Vaitkuškio dvaro istorija senosiose fotografijose ir prisiminimuose“.

Birželio 20 d. – liepos 24 d.

Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus M. Žilinsko dailės galerija, Nepriklausomybės a. 12, Kaunas, tel. 8 (37) 22 28 53.

Paroda „Veidai iš būtojo laiko“ skirta valstybės veikėjo, diplomato, kompozitoriaus ir rašytojo Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų gimimo metinių jubiliejui. Parodoje pirmą kartą plačiajai visuomenei pristatoma kunigaikščių Oginskių giminės išlikusi meno kolekcijos dalis iš Plungės dvaro.

Birželio 20 d. – gruodžio 31 d.

Maironio lietuvių literatūros muziejus, Rotušės a. 13, Kaunas, tel. (8 37) 206 842.

Paroda ,,Gabrielės Petkevičaitės– Bitės gyvenimas ir veikla Puziniškio dvare“

Maironio lietuvių literatūros muziejuje atidaryta paroda „Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gyvenimas ir veikla Puziniškio dvare“ skirta rašytojos ir pedagogės 155-osioms gimimo metinėms paminėti.

Gimtajame Puziniškyje rašytoja gyveno su pertraukomis. Ryškiausi keturi etapai, kiekvienas iš jų pažymėtas savita visuomenine, kultūrine ir kūrybine veikla. Puziniškyje G. Petkevičaitė-Bitė sėmėsi įkvėpimo kūrybai, ilsėdavosi, rašė, vedė kursus, mokytojavo, įsiliejo į nacionalinį judėjimą už lietuviško žodžio laisvę, bendravo su knygnešiais.  Išvykdavo iš tėviškės ir vėl į ją sugrįždavo.

Vaizduoti Puziniškio dvarą ypač mėgsta fotografai ir dailininkai. Parodoje eksponuojamos Zenono Baltrušio nuotraukos, dailininkės Stasės Mikeliūnienės akvarelė, 1986 m. surengto dailininkų ekslibrių konkurso dalyvių darbai Puziniškio tema.

Birželio 20 d. – rugsėjo 3 d.

Kauno miesto muziejaus Rotušės skyrius, Rotušės a. 15, Kaunas, tel. (8 37) 20 82 20.

Mečislovo Jaloveckio (1876–1962)  akvarelių parodoje „Vidurio Lietuvos dvarai“ lankytojai išvys kaip ramaus kolorito akvarelėse atgyja tebesantys ir jau išnykę Lietuvos dvarai: Saldutiškio, Apytalaukio, Kėdainių, Aristavos, Raudondvario, Raseinių, Panevėžiuko ir kt.

Birželio 20 d. – rugsėjo 30 d.

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, Vilniaus g. 41, Vilnius, (8 5) 231 27 24.

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus parodoje „Dvarų teatrai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVIII a.“ eksponuoja Pranciškos Uršulės Radvilienės (1705–1753) vodevilio „Žaisminga meilė“ dekoracijos graviūros skaidrę, saugomą muziejuje ir knygos „Komedijos ir tragedijos“ graviūrų, sukurtų Michalo Žukovskio pagal Uršulės Pranciškos Radvilienės piešinius, kopijas.

Dvarų teatrus XVII a. pabaigoje visoje Europoje pradėjo steigti kilmingiausios ir turtingiausios didikų giminės, sekdamos valdovų, aistringų teatro gerbėjų Augusto II ir Augusto III pavyzdžiu. Dvarų teatrai buvo kuriami pagal Drezdeno ir Varšuvos, o šie pagal Versalio teatro pavyzdį. XVIII a. II pusėje Mykolas Kazimieras ir Uršulė Pranciška Radvilos Nesvyžiaus rūmuose įsteigė teatrą turėjusį rūmuose salę su specialiai spektakliams įrengta scena. Tai buvo žymiausias ir ilgiausiai Nesvyžiuje veikęs teatras, Radvilienės patronavimo dėka, tapęs teatrinės kultūros centru regione.

Birželio 20 d. – liepos 24 d.

Biržų krašto muziejus „Sėla“, J. Radvilos g. 3, Biržai, tel. (8 450) 318 83.

Prof. Juozo Galkaus tapybos darbų parodoje „Radviliana“ lankytojai išvys lietuvių kilmės didikų giminės – Radvilų – portretus. Paveiksluose – imaginaciniai portretai, kai autorius laisvai traktuoja panašumą, remdamasis tik savais subjektyviais įspūdžiais. Autorius teigia, kad jam rūpėjo perteikti susidariusį vaizdą apie vieną ar kitą asmenybę, todėl domėjosi išlikusiais konkrečiais portretais, to laiko mada, laikysena, piešiamų asmenų veikla, pomėgiais, charakteriu.

Projekto rengėjas – Lietuvos muziejų asociacija ir 50 muziejų visoje Lietuvoje.

Projektą remia – Lietuvos kultūros taryba.

Informacinis remėjas – Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija.

Šių metų projekto programa skelbiama Lietuvos muziejų portale www.muziejai.lt ir muziejų svetainėse.

Informaciją Aukštaitijoje teikia  Šiaulių „Aušros“ muziejaus kultūrinių renginių koordinatorė Jolita Kirkilaitė, tel. 8 41 43 36 80, el. paštu [email protected].