Druskininkų Žinia

Druskininkų miesto renginiai, pramogos ir naujienos

Gamybos sektoriuje našumas dar niekuomet nebuvo toks svarbus kaip šiandien. Ir tai yra ypatingai svarbu Š. Amerikoje bei Europos šalyse, kur didesni gamybinio verslo vystymo kaštai sukuria nepalankias konkurencines sąlygas, bandant konkuruoti su tokių šalių kaip Kinijos, Indijos ar Indonezijos gamintojais.

Taigi, kaip Europoje ir Š. Amerikoje veikiantys gamintojai gali padidinti savo gamybinių procesų našumą, sumažinti patiriamus kaštus ir padidinti savo vykdomos komercinės veiklos pelningumą, kartu suteikdami sau ir didesnį konkurencinį pranašumą? Atsakymą pateikia – Lean sertifikavimas arba Lean metodika, kuri sparčiai populiarėja visame pasaulyje.

Kas yra Lean gamyba?

Lean gamybos terminu yra vadinami įvairūs metodai, kurie skirti sumažinti bereikalingų procesų skaičių ir padidinti gamybos našumą. Viso to rezultatas yra spartesnė gamyba ir didesnis pelnas.

Lean gamybos metodikos šaknys slypi Japonijos gamybos sektoriuje, o dar tiksliau – „Toyota Production System“. Lean principai, kuriuos pradėjo taikyti „Toyota“ kompanija, padėjo jai užtikrinti savalaikę gamybą, kuomet naudojamų medžiagų kiekis visuomet yra palaikomas optimaliame lygyje, automatizuoti procesai yra prižiūrimi apmokyto personalo, užtikrinant veiksmingą kokybės kontrolę, ir kt. Ir tai tikrai nėra vienintelė kompanija, kurią būtų galima pateikti kaip veiksmingą Lean metodikos pritaikymo pavyzdį.

Lean gamyba eliminuoja tai, kas nesuteikia jokios vertės ir naudos, užtikrinant, kad kaip įmanoma greičiau būtų pagamintas kuo geresnis produktas, viso proceso metu išvengiant papildomų gamybinius procesus stabdančių barjerų.

Lean gamybos privalumai

Lean metodikos pritaikymas gamybos sektoriuje užtikrina didesnį našumą, sumažina bereikalingus procesus ir eliminuoja nereikalingus veiksmus bei padidina produktyvumą. Privalumų, kuriais pasižymi Lean gamyba, yra daugybė, tačiau būtų galima išskirti keletą iš jų:

  • Padidinama produkto kokybė: Kuomet padidėja gamybinių procesų našumas, lygiagrečiai padidėja ir gaminamo produkto kokybė. Visa tai palengvina ir paspartina darbuotojų darbą bei užtikrina gerokai efektyvesnę produkto kokybės kontrolę, kartu sumažinant ir bereikalingų procesų kiekį.
  • Geresnis laiko planavimas: Gamybiniai procesai yra labai tiesiogiai nulemti ir įtakoti laiko bei rinkos pokyčių. Nei viena rinka nėra stabili ir nei vienoje rinkoje nėra nekintančio poreikio. Todėl Lean pagalba gamybiniam verslui galima veiksmingiau įgyvendinti gamybinius procesus, rečiau susiduriant su vėlavimu ir lengviau patenkinant besikeičiančius klientų poreikius.
  • Saugoma aplinka: Kuo efektyvesnis yra gamybinis procesas ir kuo mažiau nenaudingų veiksmų atliekama, tuo mažiau išteklių pareikalauja produkto gamyba. Tai padeda tausoti mus supančią aplinką.
  • Patenkinti darbuotojai: Darbuotojai, kurie kasdien žino, kad jų atliekamame darbe yra daugybė bereikalingų veiksmų, kaskart jaučia vis mažesnę motyvaciją ir norą našiai dirbti. Lean gamyba padidina ne tik gamybos produktyvumą, tačiau ir darbuotojų jaučiamą pasitenkinimą.
  • Didesnis pelnas: Kuo didesnis gamybinis produktyvumas ir kuo geresnė gaminamo produkto kokybė, tuo daugiau pelno gauna gamintojai.