Druskininkų Žinia

Druskininkų miesto renginiai, pramogos ir naujienos

2016 metų vasario 13 dieną, šeštadienį, 12.00 valandą V. K. Jonyno galerijoje (adresas M. K. Čiurlionio g. 41, Druskininkai) vyks parodos Vardan Lietuvos“ atidarymas.

STROLIS Vytauto Didžiojo plakatas
STROLIS Vytauto Didžiojo plakatas

Lietuvos vardo garsinimas per komunikacines menines priemones – vienas iš tautinės atminties įtvirtinimo ir tapatybės įrodymo prioritetų. Tokia motyvacija dominuoja V. K. Jonyno galerijoje surengtoje parodoje „Vardan Lietuvos…”, kuri dedikuojama artėjančiai Lietuvos valstybingumo jubiliejinei datai ir vasario 16-ajai. Parodoje jungiasi kelių kartų, įvairių regionų dailininkų darbai, priartinama pasaulio toliuose gyvenančių dailininkų kūryba. Tarp ypatingų eksponatų – Jono Šileikos tapytas Nepriklausomybės akto signataro „Jono Basanavičiaus portretas“, o paties dailininko biografiją puošia jubiliejinis Nepriklausomybės medalis. Vytauto Kazimiero Jonyno, Liudviko Strolio, Stasio Ušinsko plakatai, kurti konkursui Vytauto Didžiojo 500-osioms mirties metinėms pažymėti, atspindi laikmetį, kai LDK didžiavyrio personifikacija buvo Nepriklausomos Lietuvos herojiškumo simboliu, sektinu pavyzdžiu ateities kartoms.

Sovietmečio ideologija patriotines nuotaikas perkėlė toli už Atlanto. Čikagos M. K. Čiurlionio galerijoje kasmet vyksta parodos Vasario 16-ajai, kaupiama kolekcija Lietuvai. Parodoje eksponuojami išeivijos dailininkų: Magdalenos Birutės Stankūnienės, Vytauto Igno, Veronikos Švabienės ir kitų darbai – tai nenutrūkstamų ryšių su tėvyne ir pasišventimo jai įrodymas. Nostalgiškomis nuotaikomis alsuojanti Bolivijoje ir Argentinoje kūrusio Jono Rimšos drobė – lyg emigranto kelias, tiltas link Lietuvos. Globalias Lietuvos problemas aktualiai byloja reljefiškas, daugiafigūris Ados Sutkuvienės gobelenas „Tebūnie šviesa“.

Lietuvos partizanų laisvės kovų tema atsispindi jaunosios kartos kaunietės dailininkės Aistės Voverytės darbuose, atkuriančiuose Lietuvos partizano Juozo Lukšos-Daumanto istoriją. Tekstilės ciklas „Neužmirštuolės“ – tai atminimo aukuras jaunoms lietuvaitėms–ryšininkėms, gabenusioms partizanams svarbią informaciją supintose kasose.

Paroda veiks nuo 2016 02 13 iki 2016 03 25

Apie parodą informuoja Vida Mažrimienė, tel. 8 647 26611