Druskininkų Žinia

Druskininkų miesto renginiai, pramogos ir naujienos

Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus V. K. Jonyno galerijoje, M. K. Čiurlionio g. 41, Druskininkuose, Gruodžio 2 dieną, penktadienį, 16.00 valandą atidaroma respublikinė paroda „Laiko amuletai“ iš ciklo „Baltų ženklai tekstilėje“.

Ekspozicija tęsia tekstilės parodų ciklą „Tradicija ir dabartis. Baltų ženklai tekstilėje“, organizuojamą projekto „Kitokia tekstilė“ kontekste, kurį nuo 2009 m. kasmet rengia Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus Tekstilės sekcija. Pagrindinis projekto tikslas – skleisti tekstilės meno idėjas Lietuvos ir kaimyninių šalių regionuose, aktualinti baltiškąjį kultūrinį paveldą, ieškoti naujų sąlyčio taškų su tautine istorine praeitimi.

V. Kirvelienė "Ženklų sienelė II"
V. Kirvelienė „Ženklų sienelė II”

Tarsi burtažodžiai ir amuletai tekstilės kompozicijose rutuliojasi savaip paslaptinga ir iki galo neatskleista baltų pasaulėjauta, atributų ir mitologinių artefaktų mozaika. Žiūrovas kviečiamas suvokti, kaip vaizdinės formos ir simboliai keliauja iš vienos epochos į kitą, o kintantys kontekstai gimdo vis kitokį vaizdinio prasminį turinį. Tai, kas „seniai“ žinoma, atrandama iš naujo, atgimsta sakraliai reikšminguose, amžinuose dalykuose. Senosios formos ir vaizdiniai, apipinti dvasinės bei racionalios patirties, atskleidžia naujus aspektus, sukuria savojo meto ženklus, savo kultūros įvaizdį. Tekstilės išraiškos formos įgalina kalbėti apie europinį meno kontekstą, bendrą jungtį istoriniame geografiniame areale.

Stilizuotai geometriniai senieji baltų simboliai ir ženklai (svastika, kryžius, ratas ir kt.) parodos eksponatuose įgauna istorinėmis, socialinėmis, politinėmis konotacijomis apipintą prasmę. Užkoduoti vaizdiniai skatina surasti besiskleidžiančias baltiškųjų ženklų interpretacijas tautosakos ir mitologijos sintezėje.

Parodoje kūrinius pristato: Liucija Banaitienė, Danguolė Bečelytė-Čachavičienė, Danguolė Brogienė, Zinaida Irutė Dargienė, Milda Dulkytė, Gitana Evseičikaitė-Saurazienė, Danutė Ona Jonelienė, Virginija Kirvelienė, Liucija Kudžmienė, Inga Laužonytė, Rūta Narvydienė, Irena Piliutytė, Birutė Sarapienė, Genovaitė Sasnauskienė, Aušra Sedlevičiūtė, Marijona Sinkevičienė, Ona Staskevičienė, Danutė Valentaitė.

Projekto vadovė ir parodos kuratorė Birutė Sarapienė

Organizatorius: Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius

Paroda veiks: nuo 2016 12 02 iki 2017 01 05

Papildomą informaciją teikia: Birutė Sarapienė tel. 8 672 38 260

 

Maloniai kviečiame!