Druskininkų Žinia

Druskininkų miesto renginiai, pramogos ir naujienos

Šių metų birželio 12 dieną (penktadienį) 16.00 valandą Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus V. K. Jonyno galerijoje (adresas M. K. Čiurlionio g. 41, Druskininkai) atidaroma Australijos lietuvio Adolfo Vaičaičio (1915–2015 m.) jubiliejinė paroda „Po liepsnojančiu dangum“.

Gerokai daugiau nei prieš pusę amžiaus skausmingai atsisveikinęs su tėvyne, į Vakarus pasitraukė dailininkas Adolfas Vaičaitis. Buvo baigęs Kauno meno mokyklą, dirbęs Valstybinės knygų leidyklos meniniu redaktoriumi, dalyvavęs lietuvių dailės parodose, iliustravęs Jono Balio „Lietuviškas pasakas“, išraižęs ne vieną raižinį, projektavęs plakatus, piešęs periodinės spaudos puslapiuose. Dailininko biografiją persmelkia įžymios pavardės: Aleksis Rannitas, Vytautas Kasiulis, Telesforas Valius, Vytautas Kazimieras Jonynas, Adomas Galdikas, Bernardas Brazdžionis, Henrikas Radauskas.

Adolfo Vaičaičio jubiliejinė paroda „Po liepsnojančiu dangum“
A. Vaičaitis – Be pavadinimo – 2006 m.

Saulėtoji Australija dailininkui tapo antraisiais namais, svaigaus kūrybinio skrydžio oaze – individualaus braižo menininkas dalyvauja parodose Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Vokietijoje, rašo meno kritikos straipsnius, tampa Australijos Kultūros fondo pirmininku, Melburno M. K. Čiurlionio klubo vadovu. Tapyba, grafika, ekslibrisai kultūros bendražygiams skamba dailininko vizijose įstabiais obertonais, liejasi poetiškų metaforų aidu, grakščiai vilnija ritmų ir spalvų sūkuryje.

Vos dviejų mėnesių pritrūko A. Vaičaičiui iki 100 metų jubiliejaus ir parodos atidarymo V. K. Jonyno galerijoje Druskininkuose. Jis ne kartą čia viešėjo, per vandenynus atsigabendamas vis naujus savo kūrybos lakštus. Šiandien lyg ambasadorė dailininkui atstovauja jo iškili kūryba.

Parodą galima pamatyti nuo 2015.06.12 iki 2015.07.25. 

Maloniai kviečiame apsilankyti!

Leave comment